Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 13/2002

Anterior Amunt Següent

 


Article 30

Drets dels usuaris turístics

Els usuaris turístics tenen dret a:

a) Rebre informació objectiva, prèvia, exacta i completa sobre les condicions de prestació dels serveis que se’ls ofereixen.

b) Rebre les prestacions i els serveis turístics en les condicions ofertes o pactades amb l’empresa o la persona prestadora, o en les condicions que corresponguin a la categoria de l’establiment turístic.

c) Obtenir els documents acreditatius dels termes de la contractació i les factures pels serveis abonats, emeses d’acord amb la normativa vigent.

d) Tenir garantida llur seguretat i la de llurs béns en els establiments i els serveis que utilitzin, en els termes establerts legalment.

e) Tenir garantida la tranquil·litat i la intimitat, d’acord amb les característiques de l’establiment que utilitzin i de l’entorn en què es trobin.

f) Formular les reclamacions que considerin pertinents i obtenir sense dilacions el full oficial per a plantejar-les i l’orientació adequada per a emplenar-lo.

g) Sol·licitar i obtenir les actuacions dels òrgans arbitrals regulades per la legislació aplicable.

h) Sol·licitar i rebre l’auxili de les administracions turístiques, quan sigui necessari per a la defensa de llurs drets com a usuaris turístics, amb independència de llur origen i de llur destinació i sens perjudici de les competències d’altres òrgans i autoritats.

i) Sol·licitar i rebre una informació turística de qualitat en els establiments que utilitzin i en les oficines de turisme.
 

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda