Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 13/2002

Anterior Amunt Següent

 


Article 25

Comarques d’interès turístic

1. Les comarques poden obtenir la qualificació de comarca d’interès turístic en funció dels municipis turístics i dels recursos turístics essencials que llur territori comprengui.

2. El nombre i les característiques dels municipis turístics i dels recursos turístics essencials que permeten la declaració de comarca d’interès turístic s’han de determinar per reglament.

3. La declaració de comarca d’interès turístic es fa a instància del consell comarcal interessat, d’acord amb el procediment que sigui establert per reglament.

4. Les comarques que obtinguin la qualificació de comarca d’interès turístic han de vetllar per l’existència i el manteniment d’una senyalització turística comarcal adequada. També han de disposar d’una oficina comarcal d’informació turística, integrada dins la Xarxa d’Oficines de Turisme de Catalunya, amb els serveis i el règim horari mínim que siguin determinats per reglament. Per evitar duplicitats, el consell comarcal i l’ajuntament del municipi que sigui capital de la comarca poden acordar, mitjançant el conveni de col·laboració corresponent, que les funcions d’informació turística que els corresponen siguin exercides conjuntament per l’oficina municipal o per l’oficina comarcal; si les circumstàncies ho aconsellen, el consell comarcal pot subscriure també aquest conveni amb l’ajuntament d’un altre municipi de la comarca.

5. Les comarques d’interès turístic han d’ésser objecte d’una atenció especial dins les activitats de planificació i promoció establertes per l’Administració de la Generalitat.

6. Les comarques d’interès turístic poden exercir les funcions que els transfereixi, els delegui o els assigni l’Administració de la Generalitat, i poden assumir també l’exercici de funcions turístiques municipals, d’acord amb la legislació de règim local.
 

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda