Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 13/2002

Anterior Amunt Següent

 


Article 24

Indrets, béns i serveis d’interès turístic

1. Tenen la consideració d’indret d’interès turístic les zones o parts de municipis en què hi ha emplaçat un recurs turístic essencial l’explotació del qual no implica tot el municipi. El consell plenari o el ple d’un ajuntament, mitjançant el vot favorable de la majoria absoluta dels membres de la corporació, pot delimitar zones o parts del terme municipal amb vista a sol·licitar que rebin aquesta qualificació.

2. Poden ésser declarats d’interès turístic els béns i els serveis de qualsevol classe que siguin susceptibles d’incrementar els corrents turístics. La declaració d’interès turístic es pot fer constar en la informació o en la retolació relativa al bé o el servei que l’hagi obtinguda.

3. El procediment i els efectes de la declaració d’indret, bé o servei d’interès turístic s’han d’establir per reglament.
 

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda