Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 13/2002

Anterior Amunt Següent

 


Article 19

Serveis mínims i serveis complementaris

1. Sens perjudici dels serveis mínims establerts amb caràcter general i de les competències que corresponen a altres administracions públiques, els municipis turístics han de prestar també els serveis següents:

a) La protecció de la salubritat pública i de la higiene en tot el terme municipal, incloses les platges i les costes.

b) La protecció civil i la seguretat ciutadana.

c) La promoció i la protecció dels recursos turístics del terme municipal.

d) La senyalització turística i d’informació general, d’acord amb els criteris d’homogeneïtzació que siguin determinats per reglament.

e) L’atenció i l’orientació als usuaris turístics, mitjançant una oficina d’informació adherida a la Xarxa d’Oficines de Turisme de Catalunya, amb els serveis i el règim horari mínim que siguin determinats per reglament.

f) La posada a disposició dels usuaris turístics d’un servei d’accés a Internet, d’utilització puntual, en l’oficina d’informació turística o en altres llocs de consulta oberts al públic.

g) Les funcions ambientals que els corresponguin, d’acord amb la normativa sectorial.

2. Els municipis turístics han de prestar, a banda dels que estableix l’apartat 1, els serveis mínims que corresponguin al volum de població resultant de sumar el nombre de residents amb la mitjana ponderada anual de població turística. També poden establir, d’acord amb la legislació de règim local, i en funció de llurs necessitats, altres serveis complementaris, que poden prestar temporalment, o amb intensitats diverses, en funció de l’afluència turística.
 

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda