Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 13/2002

Anterior Amunt Següent

 


Article 15

Redacció i aprovació

1. La formulació i la redacció del Pla de turisme de Catalunya i de les modificacions o revisions que se’n facin corresponen al departament competent en matèria de turisme.

2. L’aprovació del Pla de turisme de Catalunya i de les modificacions o revisions que se’n facin correspon al Govern, mitjançant decret. L’aprovació exigeix l’obertura d’un període de consulta institucional, per un termini màxim de sis mesos, dins el qual s’han de demanar informes als departaments de l’Administració de la Generalitat que en resultin afectats, a la resta d’administracions i organismes públics que hi siguin competents, especialment les administracions locals competents en matèria de turisme, i als sectors afectats, en les condicions i amb els requisits que siguin establerts per reglament.

3. El departament competent en matèria de turisme ha de promoure la màxima participació dels subjectes turístics, públics i privats, en la formulació i la redacció del Pla de turisme de Catalunya. També ha de facilitar, durant el procés d’elaboració del Pla i un cop sigui aprovat, l’accés de les persones interessades als estudis, les dades i les normes que contingui. L’exercici d’aquest dret s’ha de potenciar mitjançant la utilització de les tecnologies de la informació i de la comunicació, i resta subjecte a la legislació aplicable a l’accés del públic a la informació administrativa i a l’ús de mitjans tècnics per l’Administració.
 

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda