Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 13/2002

Anterior Amunt Següent

 


Article 3

Finalitats

En llur activitat, les administracions turístiques i els subjectes turístics han de perseguir les finalitats següents:

a) Protegir i preservar, d’acord amb el principi de sostenibilitat, els recursos turístics, i assegurar el respecte als valors culturals, històrics, artístics, territorials, urbanístics i mediambientals que els són propis.

b) Potenciar la creació, el desenvolupament, la millora i la promoció dels recursos turístics.

c) Protegir els usuaris turístics i garantir-los el millor tractament possible quant a la informació i els serveis que reben i pel que fa a la defensa de llurs drets i interessos com a usuaris.

d) Incrementar els corrents turístics, tant els interiors com els exteriors, amb una atenció especial al turisme de qualitat, i impulsar l’activitat turística com a sector estratègic de l’economia i de l’ocupació i com a factor clau per a l’equilibri territorial i la prosperitat de Catalunya.

e) Impulsar el desenvolupament de nous productes, activitats i àmbits d’interès turístic i potenciar la qualitat i la vitalitat de les destinacions, les denominacions i les marques turístiques.

f) Fomentar el turisme com a mitjà de coneixement, de comunicació i d’intercanvi entre els pobles i les cultures.

g) Promoure la qualitat i la competitivitat dels serveis turístics i vetllar perquè siguin prestats d’acord amb les normes de la lliure concurrència.

h) Promoure la modernització del sector turístic, mitjançant els incentius pertinents, per aconseguir distintius, sistemes i normes de qualitat dels serveis que ofereix.

i) Impulsar la formació, la qualificació i l’especialització dels professionals del sector turístic.

j) Potenciar l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en la difusió interior i exterior dels recursos turístics, en les relacions entre l’Administració i els subjectes turístics i en la prestació de serveis i d’informació als usuaris, i vetllar per la qualitat i per la innovació de dissenys i de continguts en l’aplicació d’aquestes tecnologies.

k) Promoure la realitat de Catalunya com a marca turística i garantir-ne un tractament unitari, com a oferta o destinació turística global, en la difusió dels recursos turístics del país.

l) Vetllar per la segmentació dels serveis turístics i afavorir la desestacionalització del turisme.
 

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda