Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 13/2002

Anterior Amunt Següent

 


Article 2

Definicions

Als efectes de la interpretació i l’aplicació d’aquesta Llei i de la normativa que la desplegui, s’entén per:

a) Recursos turístics: tots els béns materials i immaterials i totes les manifestacions de la realitat física, social, històrica i cultural que puguin generar o incrementar els corrents turístics cap a Catalunya o dins el seu territori, la infraestructura d’establiments i de serveis adreçats al turisme i el manteniment d’un nivell adequat de qualitat en la prestació dels serveis turístics.

b) Subjectes turístics: el conjunt de persones físiques o jurídiques que, com a prestadores de serveis, promotores del desenvolupament del sector o d’activitats concretes, treballadores o usuàries, tenen una relació directa amb el sector turístic.

c) Administracions turístiques: els ens i els òrgans públics amb competències sobre l’activitat i els serveis turístics, i els organismes que, per raó de llur creació, adscripció o participació, hi resten vinculats, sigui quina sigui llur naturalesa jurídica.

d) Activitat turística: els serveis i les actuacions adreçades als usuaris turístics i el conjunt d’actuacions públiques i privades d’ordenació i promoció del turisme.

e) Serveis turístics: els serveis adreçats a atendre les demandes dels usuaris turístics, inclosos els béns mobles i immobles que en fan possible la prestació.
 

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda