Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Decret 54/1985

Anterior Amunt Següent

Onzè.- La Secretaria General del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca resoldrà sobre les sol·licituds d'inscripció en el termini màxim d'un mes des de la seva presentació, i ho notificarà als interessats.
Si no es produeix l'esmentada resolució s'entendrà que la inscripció s'ha fet efectiva.
Contra la denegació de qualsevol inscripció al Registre, els interessats podran recórrer en alçada davant el Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

I contra les resolucions del Conseller, es podrà presentar recurs, en tot cas, davant la jurisdicció contenciosa administrativa.