Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Decret 54/2008

Anterior Amunt Següent

 

 Article 5. Accés a l'avalloguer

5.1 Per accedir a l'avalloguer cal que, a més de complir els requisits que descriu l'article 3, l'arrendador i l'arrendatari subscriguin el document de compromís que es descriu a l'annex d'aquest Decret.

5.2 La submissió al règim de l'avalloguer implica que l'arrendatari es compromet a reintegrar a la Generalitat de Catalunya, en els termes i les condicions que preveu la normativa de recaptació aplicable a la Generalitat, les quantitats que aquesta eventualment hagi satisfet a l'arrendador en aplicació del que estableix l'article 2.

5.3 L'Institut Català del Sòl, un cop aportada la documentació que descriu l'article 3.c), inscrit el contracte en el Registre de fiances dels contractes de lloguer de finques urbanes i comprovat que compleix els requisits que preveuen els apartats a) i b) de l'article 3, notificarà a les persones interessades que s'ha produït l'admissió al règim de l'avalloguer. Malgrat no s'hagi produït la notificació, la cobertura de l'avalloguer és operativa sempre que es compleixin els requisits i les condicions d'aquest Decret.

5.4 L'admissió al règim de l'avalloguer implica que l'arrendador i l'arrendatari autoritzen a l'organisme gestor de l'avalloguer i eventualment als organismes de recaptació l'accés a les seves dades de caràcter personal i a les de naturalesa tributària per a totes les actuacions derivades d'aquest Decret.

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda