Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Decret 54/2008

Anterior Amunt

 

 Disposicions finals

1. Es faculta les persones titulars del Departament de Medi Ambient i Habitatge, del Departament de Política Territorial i Obres Públiques i de l'Institut Català del Sòl per adoptar les mesures que siguin necessàries per a l'aplicació d'aquest Decret. Així mateix, s'habilita el titular de Medi Ambient i Habitatge a actualitzar els límits de les rendes que preveu l'article 3.a) en funció dels indicadors que disposi la Secretaria d'Habitatge sobre les rendes mitjanes dels contractes de lloguer en les diferents zones geogràfiques que estableixen els plans d'habitatge.

2. El Departament de Medi Ambient i Habitatge podrà subscriure convenis de col·laboració amb els col·legis d'administradors de finques i d'agents de la propietat immobiliària i amb les cambres de la propietat urbana de Catalunya per tal de difondre i donar informació a les persones propietàries i arrendatàries sobre el sistema avalloguer que estableix aquest Decret.

3. Aquest Decret entra en vigor l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de la resolució d'adjudicació a què fa referència la disposició addicional tercera.

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda