Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Decret 290/1995

Amunt Següent

Article 1

Àmbit d'aplicació

1.1 La present disposició s'aplicarà a totes les persones físiques o jurídiques que es dediquin a la prestació de serveis a domicili al consumidor, d'acord amb la definició que d'aquests fa l'apartat segon de l'article 1 de la Llei 3/1993, de 5 de març, de l'Estatut del Consumidor.

1.2 Als efectes del que estableix el present Decret, s'entén per serveis a domicili tots els destinats al manteniment i la reforma d'habitatges i locals, en general, i de les instal·lacions i edificacions annexes.

1.3 Així mateix, tenen la consideració de serveis a domicili no només els que es realitzin en el mateix domicili del consumidor, sinó també els que es porten a terme en el taller del prestador del servei, sempre que, posteriorment, es procedeixi a la instal·lació de l'objecte o producte en el domicili del client.

1.4 Queden exclosos del present Decret els serveis de lliurament a domicili i els que tinguin caràcter subsidiari respecte de l'activitat de venda dels mateixos.

1.5 Aquest Decret s'aplicarà sens perjudici d'altres regulacions específiques de prestació de serveis que protegeixin els interessos dels consumidors.