Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Decret 213/2001

Anterior Amunt Següent

Article 14 

Factures 

14.1  Els establiments han de lliurar una factura a l’usuari, amb els requisits següents: 

a) Número d’ordre correlatiu. 

b) Nom, domicili i NIF del titular de l’establiment. 

c) Identificació de l’usuari. 

d) Marca, model, referència i número de sèrie del bé objecte del servei. 

e) Operacions i intervencions realitzades. 

f) Temps de mà d’obra emprat i peces utilitzades, amb expressió de llurs imports desglossats. 

g) Altres conceptes facturats: desplaçament, transports, etc., indicant els imports. 

h) Impostos aplicables i quantitat total a pagar. 

i) Indicació que el servei està garantit com a mínim durant 3 mesos. 

j) Data i signatura d’un responsable de l’establiment.

14.2  Els conceptes facturats no poden superar els pressupostats o els anunciats, i sempre es correspondran al temps real d’ocupació, pel que fa a la mà d’obra.

14.3  Pel que fa als desplaçaments i transports, només es podran cobrar per una sola vegada en cada prestació del servei, encara que aquest servei afecti diversos béns.