Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Decret 213/2001

Anterior Amunt Següent

Article 10 

Pressupost previ

10.1  La renúncia al pressupost previ ha de constar per escrit en el resguard de dipòsit, de forma clara i amb caràcters de mesura no inferior als de la resta del document. 

En cas que no consti la renúncia escrita al pressupost, l’establiment està obligat a confeccionar un pressupost previ del servei de forma escrita, amb una validesa mínima de 30 dies des que es comunica a l’usuari.

10.2  En el pressupost ha de constar com a mínim: 

a) Número d’ordre correlatiu. 

b) Marca, model, referència i número de sèrie del bé lliurat. 

c) Nom, domicili i NIF de l’establiment. 

d) Identificació de l’usuari. 

e) Motiu del servei i diagnòstic de les anomalies o intervencions. 

f) Despeses a satisfer per la prestació del servei, així com les peces de recanvi a usar i llur preu.

g) Termini de validesa. 

h) Termini previst de durada de realització del servei. 

i) Data de lliurament i signatura d’un responsable de l’establiment. 

j) Data de l’acceptació o no, i espais reservats a aquests efectes perquè signi l’usuari. 

Els preus pressupostats en cap cas podran ser superiors als anunciants, sigui quin sigui el concepte al qual s’apliquin. 

10.3  En cas de no acceptació del pressupost, el bé ha de ser lliurat a l’usuari en el mateix estat en què fou lliurat, sempre que tècnicament sigui possible. Quan no sigui possible tècnicament, s’haurà de fer constar aquesta circumstància a la factura. 

L’establiment podrà cobrar per l’elaboració del pressupost no acceptat les quantitats que hagin estat informades a l’usuari en la llista de preus.