Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Decret 213/2001

Anterior Amunt Següent

Article 3 

Resguard de dipòsit

3.1  Sempre que el bé sigui dipositat per l’usuari en un establiment, aquest està obligat a lliurar a l’usuari un resguard acreditatiu del dipòsit. 

En cas que hi hagi pressupost escrit i acceptat pel client, el mateix pressupost pot fer de resguard. 

3.2  En el resguard, s’han de fer constar les dades següents: 

a) Número d’ordre correlatiu. 

b) Marca, model, referència i número de sèrie del bé lliurat.

c) Nom, domicili i NIF de l’establiment.

d) Identificació de l’usuari. 

e) Descripció dels danys i anomalies visibles, presumptes defectes existents i/o, si s’escau, els serveis a realitzar.

f) Data de recepció del bé i data prevista per al lliurament, ja sigui del pressupost, o del bé un cop realitzat el servei.

g) Firma de l’usuari i de persona autoritzada per l’establiment. 

h) En cas de renúncia al pressupost, aquesta haurà de constar per escrit en aquest document, degudament signada per l’usuari dipositant, amb caràcters de mesura i intensitat no inferiors als utilitzats en la resta del document. 

3.3  La presentació d’aquest resguard serà necessària per recollir el bé, un cop finalitzat el servei. En cas de pèrdua, l’usuari s’haurà d’acreditar amb el DNI o document equivalent. 

3.4  Els establiments a què fa esment el present Decret resten obligats a conservar durant un 1 any des de la recollida del bé per part de l’usuari, els pressupostos i resguards de dipòsits.