Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Decret 168/1994

Anterior Amunt Següent

Article 25

25.1 Les persones individuals, els organismes i les entitats de qualsevol ordre, tant públiques com privades, que vulguin promoure publicitàriament la realització de viatges sense ànim de lucre hauran d'encarregar l'organització tècnica, la formalització de reserves i la realització a una agència de viatges legalment constituïda.

25.2 En tota mena de publicitat que anunciï la realització de viatges, a què fa referència l'article anterior, haurà de constar de manera preeminent l'expressió que de l'organització tècnica, la formalització de les reserves i l'execució se'n fa càrrec una agència de viatges, així com el seu nom i número d'ordre i l'adreça de la seu central o sucursal que tingui encomanades aquestes funcions.

25.3 L'agència de viatges que tingui al seu càrrec les funcions esmentades serà responsable del compliment de les condicions en què s'ha anunciat el viatge, i de totes les disposicions legals relatives a la prestació de serveis turístics per part de les agències de viatges.

25.4 Excepcionalment, la Direcció General de Turisme podrà autoritzar a determinats organismes públics l'organització i la promoció de viatges sense ànim de lucre, en funció d'acords o de la seva participació en organismes internacionals que exigeixin aquesta condició.