Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Decret 168/1994

Anterior Amunt Següent

Article 14

14.1 Els opuscles i programes editats per les agències de viatges respondran a criteris d'utilitat, precisió i veracitat i no podran incloure publicitat falsa o enganyosa.

14.2 L'opuscle inclourà informació adequada sobre:

a) Destinació, mitjans, característiques, categories dels transports que es vagin a utilitzar.

b) El tipus d'allotjament, la seva situació, categoria, nivell de comoditat i les seves principals característiques, així com la seva homologació i classificació turística segons l'estat membre d'acolliment de què es tracti.

c) Àpats servits.

d) Itinerari

e) Informació d'índole general sobre les condicions aplicables a les persones amb nacionalitat de l'estat o estats membres de què es tracti en matèria de passaports i de visats així com els terminis per a la seva formalització, i les formalitats sanitàries per al viatge i l'estança;

f) Import o el percentatge del preu que s'hagi d'anticipar sobre el total i la forma de pagament de la diferència que en resulti.

g) Si per a la realització del viatges combinat es necessita un nombre mínim de persones, i en aquest supòsit la data límit d'informació al consumidor en cas d'anul·lació.

14.3 La informació inclosa a l'opuscle serà vinculant per a l'agència de viatges que exerceixi la funció organitzadora en el viatge combinat, a excepció que:

a) Els canvis en la susdita informació s'hagin comunicat clarament al consumidor abans de l'establiment del contracte; l'opuscle haurà d'esmentar-ho expressament.

b) Es produeixin posteriorment modificacions, amb l'acord previ entre les parts contractants.

c) Els canvis produïts siguin fruit d'una modificació imprevista en la normativa dels diferents països en la classificació turística oficial dels allotjaments i en les condicions aplicables en matèria de passaports, visats i formalitats sanitàries.