Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Decret 168/1994

Anterior Amunt Següent

Article 10

Podran ser causes de revocació del títol-llicència d'agència de viatges:

a) Totes les previstes a l'ordenament jurídic espanyol per a l'extinció de societats mercantils.

b) L'incompliment del que preveuen els articles 6, 7, 8 i 9 d'aquest Reglament dins els terminis previstos.

c) La no-reposició de la garantia en la quantia i dins els terminis previstos a l'article 12.

d) La reducció del capital social per sota dels imports indicats a l'article 4.a).

e) El no-manteniment de la vigència de la pòlissa d'assegurança prevista a l'article 4.b).

f) La inactivitat comprovada de l'agència durant 6 mesos.

g) L'incompliment del que estableix l'article 2.4 del present Decret.