Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Codi de successions

Anterior Amunt Següent

Article 46

La partició de l'herència se suspèn en els casos següents:
1r Si la vídua ha quedat embarassada, fins que s'esdevingui el part o l'avortament.
2n Si s'ha entaulat una demanda sobre filiació, fins que sigui dictada sentència ferma.
3r Si s'ha iniciat un expedient d'adopció, fins que aquest acabi amb sentència o resolució ferma.
4t Si el causant ha expressat de manera fefaent la seva voluntat de fecundació assistida post mortem, fins que s'esdevingui el part o transcorri el termini corresponent segons la llei.
5e Si el causant ha fet alguna disposició a favor d'una fundació que ha ordenat crear en el testament, fins que quedi constituïda vàlidament de conformitat amb la llei.