Projecte Norma Civil
Departament de JustÝcia. Generalitat de Catalunya

pÓgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de JustÝcia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Codi de successions

Anterior Amunt SegŘent

Article 389

La reserva no afecta els bÚns alienats o gravÓmens constitu´ts pel c˛njuge vidu abans de produ´t el fet que dona lloc a la reserva, els quals altrament haurien estat reservables, sens perjudici que la tal reserva afecti llurs subrogats. En sˇn exceptuats els casos en quŔ hi hagi confabulaciˇ fraudulenta amb l'adquirent, salvant tambÚ les accions de simulaciˇ que siguin procedents.

La reserva no afecta tampoc els bÚns alienats o els gravÓmens constitu´ts pel c˛njuge supervivent si alienaciˇ o el gravamen s'han fet amb el consentiment unÓnime de tots els fills o descendents que en el moment de fer-los tenien el carÓcter de reservataris, o amb el consentiment de qui n'exercia la representaciˇ o la defensa legal. El consentiment prestat no implica la ren˙ncia de la condiciˇ de reservataris si no es fa constar altra cosa de manera expressa en el moment de prestar-lo.

S'aplica als bÚns mobles reservables all˛ que, per als subjectes a restituciˇ fide´comissÓria, estableixen els apartats 2n i 3r de l'article 208.