Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Codi de successions

Anterior Amunt Següent

Article 314

Llevat que el causant assenyali una retribució, el marmessor i el comptador partidor tenen dret a percebre el que correspongui per llurs treballs professionals o administració de béns.
A més, correspon al marmessor universal el deu per cent del valor de l'herència i correspon al particular que sigui comptador partidor el dos per cent de l'actiu hereditari líquid o dels bens objecte de partició, respectivament.
Els llegats o les altres disposicions a favor dels marmessors no són imputats a llur retribució, llevat que el causant disposi el contrari.
Tot marmessor té dret al reemborsament de les despeses causades en l'exercici del càrrec.
Totes les despeses judicials o extrajudicials originades per l'actuació dels marmessors són a càrrec de l'herència.