Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Codi de successions

Anterior Amunt Següent

Article 278

Son reduïbles els llegats a càrrec de l'hereu o del cohereu que pretén la falcídia, sia perquè els hi imposa determinadament el testador o perquè resulten al seu càrrec totalment o parcialment, inclosos els prellegats.

Són exceptuats de la reducció: els llegats de deute propi del testador, encara que sigui per restitució de dot; els que són a favor de legitimaris en concepte o pagament de llur llegítima en la part que la cobreixin; els d'aliments, i els que el testador disposa que es compleixin sense cap reducció.

A aquests efectes, les donacions per causa de mort s'equiparen als llegats, i s'estimen pel valor que en morir el testador tinguin els béns i els drets corresponents.