Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Codi civil de Catalunya

Anterior Amunt Següent

Article 545-2

Restriccions en interès públic

1. Les restriccions en interès públic afecten la disponibilitat o l'exercici del dret, constitueixen els límits ordinaris del dret de propietat en benefici de tota la comunitat i es regeixen per les normes d'aquest codi i de les altres lleis.
2. Tenen la consideració de límits ordinaris del dret de propietat, entre d'altres, les següents restriccions que estableix la legislació:
a) Del planejament territorial i urbanístic i de les directrius de paisatge, i, en aplicació d'aquests, dels plans d'ordenació urbanística.
b) Sobre l'habitatge.
c) Agrària i forestal.
d) De protecció del patrimoni cultural.
e) De protecció dels espais naturals i del medi ambient.
f) De construcció i protecció de les vies i de les infraestructures de comunicació.
g) De costes i d'aigües continentals.
h) De foment de les telecomunicacions i de transport de l'energia.
i) D'ús i circulació dels vehicles de motor, els vaixells i les aeronaus.
j) De protecció i defensa dels animals.
k) De defensa nacional.
 

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda