Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Codi civil de Catalunya

Amunt

Article 531-26

Suspensió

1. La possessió per a usucapir se suspèn en els casos en què la usucapió es produeix:
a) Contra les persones que no poden actuar per si mateixes o per mitjà de llur representant, mentre es manté aquesta situació.
b) Contra el cònjuge o la cònjuge o l'altre membre de la unió estable de parella, mentre dura la convivència.
c) Entre les persones vinculades per la potestat dels pares o per una institució tutelar.
2. El temps de suspensió de la possessió no es computa en el termini per a usucapir que estableixen les lleis.


[Aquest article ha estat modificat per la Llei 10/2008, de 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya relatiu a les successions (DOGC núm. 5175, de 17-07-2008, p. 55923-56024). Per veure l'antiga redacció feu click aquí]

[Les lletres b i c de l'apartat 1 d'aquest article han estat modificades per la Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi Civil de Catalunya, relatiu a la persona i la familia (DOGC núm. 5686, de 02-08-2010, p. 61162-61260). Per veure la nova redacció fes click aquí.]