Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llibre quart

Anterior Amunt Següent

Article 429-9

Marmessoria universal de realització d'herència

1. La marmessoria universal de realització d'herència faculta el marmessor per a:

a) Alienar a títol onerós els béns de l'herència.

b) Cobrar crèdits i cancel·lar-ne les garanties.

c) Retirar dipòsits de tota classe.

d) Pagar deutes i càrregues hereditaris i els impostos causats per la successió.

e) Complir els llegats i altres disposicions testamentàries.

f) Demanar el compliment dels modes.

g) Pagar les llegítimes.

h) En general, fer tots els actes que calguin per a la realització dinerària dels béns de l'herència.

2. El marmessor ha de donar als diners obtinguts la inversió o la destinació ordenades pel causant.


Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda