Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pāgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llibre quart

Anterior Amunt Següent

Article 429-15. Finalitzaciķ de l'encārrec

1. Si no resta cap marmessor ni cap substitut en l'exercici del cārrec i no s'ha complert encara totalment la missiķ o l'encārrec dels marmessors universals, o els encārrecs atribuīts als particulars, qualsevol dels interessats en la successiķ pot solˇlicitar a l'autoritat judicial que, si ho creu procedent, designi un o més marmessors datius amb les mateixes funcions i facultats que els marmessors testamentaris.

2. Sens perjudici del que estableix l'apartat 1, si la marmessoria acaba abans que s'hagi complert l'encārrec o la missiķ, el compliment incumbeix a l'hereu.

 

Universitat de Girona ŠProjecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda