Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pŕgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llibre quart

Anterior Amunt Següent

 

Article 426-6

Delació del fideďcomís

1. El fideďcomís es defereix en el moment en quč venç el termini o es compleix la condició a favor del fideďcomissari immediatament cridat que no hagi renunciat abans al seu dret.

2. En el fideďcomís a termini, la mort del fiduciari abans del venciment del termini anticipa la delació al moment de la mort, llevat que la voluntat del fideďcomitent sigui una altra.

3. En el fideďcomís a termini, el fiduciari pot anticipar la delació del fideďcomís renunciant al seu dret a favor del fideďcomissari immediatament cridat i cedir a un tercer el simple aprofitament dels béns fideďcomesos fins que venci el termini. En cas de cessió, no resta exonerat de les seves obligacions i respon dels perjudicis que el cessionari causi al fideďcomís.

4. En el fideďcomís condicional, el fiduciari no pot anticipar la delació del fideďcomís. Si hi renuncia a favor del fideďcomissari, s'entén que només n'ha cedit l'aprofitament. No obstant aixň, el pot cedir a favor del fideďcomissari o de tercers, subjectant-se al que estableix l'article 426-36.3 si el fideďcomís arriba a ésser efectiu a favor d'una persona diferent del cessionari.

.

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda