Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pŕgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llibre quart

Anterior Amunt Següent

 

Article 426-50

I
mpugnació d'actes en frau del fideďcomís

1. Un cop adquirit el fideďcomís, el fideďcomissari pot impugnar per ineficaços tots els actes d'alienació i de gravamen que el fiduciari hagi fet en frau o perjudici de l'herčncia o el llegat fideďcomesos, i reivindicar els béns alienats o gravats indegudament o afectes al fideďcomís condicional, sens perjudici del que estableix l'article 426-42 i de la protecció de tercers adquirents d'acord amb la legislació hipotecŕria, perň no pot reclamar els fruits anteriors.

2. Els actes d'alienació i de gravamen a quč fa referčncia l'apartat 1 són eficaços en la mesura que siguin imputables als conceptes a quč el fiduciari o els seus hereus tinguin dret o que acreditin contra el fideďcomís, en deferir-se aquest, d'acord amb l'article 426-47, i en la mesura que ho permeti la quantitat total a quč el fiduciari tingui dret pels dits conceptes, després de deduir-ne l'import de les indemnitzacions que derivin de les seves responsabilitats en el fideďcomís.

3. Si la quantitat a quč fa referčncia l'apartat 2 no cobreix el valor dels béns alienats i els gravŕmens imposats, referits sempre a l'estimació que tenien en ésser atorgats, únicament se sostenen com a eficaços els actes dispositius que cŕpiguen en aquella quantitat, per ordre d'antiguitat. Gaudeixen de la mateixa preferčncia els actes atorgats amb la simple invocació de fer valer aquesta imputació, encara que no s'hagin complert els requisits que estableix l'article 426-38.

4. Els tercers adquirents poden oposar la imputació a quč fa referčncia l'apartat 3 a les accions que, d'acord amb aquest article, pugui exercir el fideďcomissari. Si aquest nega simplement l'existčncia dels crčdits o drets del fiduciari, la prova incumbeix als tercers adquirents que fan valer la imputació.

.

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda