Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pŕgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llibre quart

Anterior Amunt Següent

Article 426-44

Efectes de la delació

1. La delació a favor del fideďcomissari li atribueix la condició d'hereu o de legatari. Amb aquest carŕcter, el fideďcomissari fa seva l'herčncia o el llegat o una quota d'aquests, segons el contingut de béns i drets en el moment en quč s'obre la successió del fideďcomitent, amb aplicació del principi de subrogació real.

2. D'acord amb el principi de subrogació real, s'han de lliurar al fideďcomissari els béns que el fiduciari hagi adquirit a títol onerós a cŕrrec de l'herčncia o el llegat fideďcomesos, llevat dels supňsits exceptuats legalment o d'aquells en quč el fideďcomitent o els fideďcomissaris han autoritzat que la contraprestació adquirida s'exclogui del fideďcomís.

3. Si el fiduciari es va acollir a l'opció que estableix l'article 426-22.2 i va disposar discrecionalment de diners subjectes al fideďcomís, ha de restituir al fideďcomissari la quantitat disposada, actualitzant-ne el valor al moment de la delació del fideďcomís.

 


Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda