Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pŕgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llibre quart

Anterior Amunt Següent

 

Article 426-36

Principi general

1. El fiduciari pot alienar i gravar els béns fideďcomesos, lliures del fideďcomís, en els casos en quč ho permeti la llei o ho autoritzin el fideďcomitent o els fideďcomissaris, d'acord amb el que estableix aquesta secció.

2. La contraprestació eventualment adquirida per raó dels actes de disposició a quč fa referčncia l'apartat 1 se subjecta al fideďcomís en virtut del principi de subrogació real, llevat dels casos en quč la llei estableix una altra cosa o en quč el fideďcomitent o els fideďcomissaris autoritzen que els béns o diners obtinguts s'excloguin del fideďcomís.

3. En els fideďcomisos condicionals, el fiduciari pot fer vŕlidament actes de disposició dels béns fideďcomesos fora dels supňsits a quč fa referčncia l'apartat 1, perň llur eficŕcia se supedita a l'efectivitat del fideďcomís, encara que en ser atorgats aquells actes hom hagi silenciat el gravamen. El fiduciari no té aquesta facultat si el fideďcomitent ha imposat una prohibició de disposar específica a aquest efecte, ni tampoc si el fideďcomís és a termini.

.

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda