Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Article 121-16

Amunt

 

Article 121-16

Suspensió per raons personals o familiars

La prescripció també se suspèn:

a) En les pretensions de les quals siguin titulars persones menors d’edat o incapaces, mentre no disposin de representació legal.

b) En les pretensions entre cònjuges, mentre dura el matrimoni, fins a la separació judicial o de fet.

c) En les pretensions entre els membres d’una unió estable de parella, mentre es manté la convivència.

d) En les pretensions entre el pare o la mare i els fills en potestat, fins que aquesta s’extingeixi per qualsevol causa.

e) En les pretensions entre la persona que exerceix els càrrecs de tutor, curador, administrador patrimonial, defensor judicial o acollidor i la persona menor o incapaç, mentre es manté la funció corresponent.

[Les lletres a i c d'aquest article han estat modificades; i s'afegeix una nova lletra f per la llei 25/2010, de 28 de juliol, del llibre segon del Codi Civil de Catalunya, relatiu a la persona i la familia (DOGC núm. 5686, de 02-08-2010, p. 61162-61260). Per veure la nova redacció feu click aquí.]

 

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda