Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Obligacions i contractes

Amunt Següent

 

  Obligacions i contractes

Formació del contracte

Opció de compra

STSJC de 11 de juliol de 1991, núm. 6/1991

STSJC de 22 de març de 1993, núm. 7/1993

STSJC de 24 de febrer de 1994, núm. 5/1994

STSJC de 24 de juliol de 1995, núm. 21/1995

STSJC de 7 de novembre de 1995, núm. 31/1995

    

Interpretació i integració del contracte

STSJC de 29 de maig de 1991, núm. 5/1991

STSJC de 16 de desembre de 1993, núm. 27/1993

STSJC de 31 de gener de 1994, núm. 2/1994

STSJC de 9 de febrer de 1994, núm. 3/1994

STSJC de 24 de febrer de 1994, núm. 5/1994

STSJC de 7 de març de 1994, núm. 6/1994

STSJC de 1 de desembre de 1994, núm. 20/1994

STSJC de 25 d'abril de 1995, núm. 13/1995

 

Ineficàcia del contracte

L'acció de rescissió per lesió ultra dimidium
Fonament

STSJC de 4 de juliol de 1990, núm. 9/1990

STSJC de 20 de desembre de 1990, núm. 12/1990

Llei aplicable

STSJC de 7 d’octubre de 1991, núm. 11/1991

STSJC d'1 de juny de 1993, núm. 10/1993

Requisits

STSJC de 24 de febrer de 1994, núm. 5/1994

 Contractes rescindibles
Contractes onerosos

STSJC de 6 de febrer de 1995, núm. 4/1995

 Compravenda

STSJC de 7 d’octubre de 1991, núm. 11/1991

STSJC de 8 de febrer de 1993, núm. 4/1993

STSJC de 24 de febrer de 1994, núm. 5/1994

STSJC de 6 de febrer de 1995, núm. 4/1995

STSJC de 13 de març de 1995, núm. 7/1995

Compravenda mercantil

STSJC de 7 de juny de 1990, núm. 5/1990

STSJC de 9 de novembre de 1993, núm.25/1993

 Opció de compra

STSJC de 8 de febrer de 1993, núm. 4/1993

STSJC de 22 de març de 1993, núm. 7/1993

STSJC de 9 de novembre de 1993, núm. 25/ 1993

STSJC de 24 de febrer de 1994, núm. 5/1994

STSJC de 19 de juny de 1997, núm. 17/1997

Dació en pagament

STSJC de 7 de juny de 1990, núm. 5/1990

STSJC de 4 de juliol de 1990, núm. 9/1990

Retracte legal

STSJC de 20 de març de 1995, núm. 9/1995

   
  Contractes no rescindibles
Contractes en els quals el preu o contraprestació ha estat decisivament determinat pel caràcter aleatori d’allò que s’adquireix

STSJC de 7 de juny de 1990, núm. 5/1990

STSJC de 2 de juny de 1997, núm. 15/1997

Contractes en els quals el preu o contraprestació ha estat decisivament determinant pel desig de liberalitat de l’alienant

STSJC de 4 de juliol de 1990, núm. 9/1990

STSJC de 2 de juny de 1997, núm. 15/1997

Determinació del preu lesiu

STSJC de 26 de febrer de 1990, núm. 3/1990

STSJC de 20 de desembre de 1990, núm. 12/1990

STSJC de 29 de maig de 1991, núm. 5/1991

STSJC de 7 d’octubre de 1991, núm. 11/1991

STSJC de 20 d’octubre de 1992, núm. 11/1992

STSJC de 21 de desembre de 1992, núm. 18/1992

STSJC de 22 de març de 1993, núm. 7/1993

STSJC de 5 d’octubre de 1993, núm. 9/1993

STSJC de 9 de novembre de 1993, núm. 25/1993

STSJC de 7 de març de 1994, núm. 6/1994

 En els contractes d'execució diferida

STSJC de 24 de febrer de 1994, núm. 5/1994

 Incidència de les expectatives urbanístiques de la finca 

STSJC de 7 de març de 1994, núm. 6/1994

STSJC de 7 de juny de 1990, núm. 5/1990

 L'acció de rescissió per lesió ultra dimidium
Termini d'exercici

STSJC de 22 de març de 1993, núm. 7/1993

STSJC de 9 de novembre de 1993, núm. 25/1993

Renúncia a l'acció de rescissió per lesió ultra dimidium en el dret de Tortosa

STSJC de 21 de desembre de 1992, núm. 18/1992

Prova de la lesió

 STSJC de 20 d’octubre de 1992, núm. 11/1992

 STSJC de 8 de febrer de 1993, núm. 4/1993 

Efectes de la rescissió per lesió ultra dimidium
Facultat de l'adquirent de completar el preu

STSJC de 20 d’octubre de 1992, núm. 11/1992

STSJC de 21 de desembre de 1992, núm. 18/1992

STSJC de 5 d’octubre de 1993, núm. 9/1993

 

Contractes en particular

Compra-venda

Perfecció

STSJC de 31 de gener de 1994, núm. 2/1994

STSJC de 24 de febrer de 1994, núm. 5/1994

STSJC de 24 de juliol de 1995, núm. 21/1995

Compra-venda a carta de gràcia

STSJC de 29 de maig de 1991, núm. 5/1991

STSJC de 10 d'octubre de 1991, núm. 14/1991

 

Donació

Llei reguladora

STSJC de 30 de gener de 1992, núm. 2/1992

Perfecció

STSJC de 7 de desembre de 1992, núm. 16/1992

Forma

STSJC de 15 de desembre de 1994, núm. 21/1994

STSJC de 6 de febrer de 1995, núm. 4/1995

Classes
Donació entre vius i donació per causa de mort

STSJC de 9 de febrer de 1994, núm. 3/1994

Donació remuneratòria

STSJC de 6 de febrer de 1995, núm. 4/1995

 

Contractes d'integració

Concepte 
Característiques

STSJC de 25 d'abril de 1995, núm. 13/1995

Efectes

STSJC de 25 d'abril de 1995, núm. 13/1995

 

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda